Wróć do listy produktów

Geomembrany PEHD

Ogólna charakterystyka produktu

Geomembrany (polietylen o wysokiej gęstości) są produkowane z surowców wysokiej jakości w procesie walcowania. Ponadto, stabilizowane są przeciwko promieniowaniu UV.  Geomembrany są odporne na efekt działania chemikaliów, kwasu, roztworów solnych i zasadowych. Jednak z powodu występowania różnorodnych środków chemicznych o różnym nasyceniu czy temperaturze, zaleca się kontakt z producentem lub jego autoryzowanym przedstawicielem w celu przeanalizowaniu indywidualnych przypadków.

ZASTOSOWANIA:

 • uszczelnianie dna składowisk odpadów
 • uszczelnianie czaszy rekultywowanych składowisk odpadów
 • uszczelnianie basenów i zbiorników wykorzystywanych do przechowywania ścieków i odpadów produkcji rolnej
 • izolowanie podłoży pod zbiornikami
 • izolacje parkingów samochodowych i stacji benzynowych
 • izolacje traktów komunikacyjnych
 • izolacje obiektów hydrotechnicznych: wałów przeciwpowodziowych, kanałów, zbiorników
 • uszczelnianie kanałów nawadniających
 • przegród spiętrzających oraz tam
 • izolacje tuneli
 • izolacje tarasów i dachów użytkowych

ZALETY:

 • dobre parametry uszczelniające i mechaniczne
 • wysoka odporność na czynniki chemiczne i biologiczne
 • znaczna odporność na oddziaływanie promieniowania UV
 • wysoka odporność na przerastanie korzeni
 • długa żywotność izolacji
 • szeroki wymiar rolki – szybka instalacja
 • bariera radonowa – ochrona budynków przed radonem
 • występująca w odmianach jedno- lub dwustronnie teksturowanych