Wróć do listy produktów

Geotkaniny

Ogólna charakterystyka produktu

Geotkaniny  są tkanymi geosyntetykami, wykonanymi z włókien polipropylenowych. Charakteryzują się wysoką, najczęściej jednakową w obu kierunkach wytrzymałością przy zachowaniu niewielkiej wydłużalności. Geotkaniny nie ulegają rozkładowi w środowisku naturalnym, zachowują swoje właściwości w temperaturze poniżej 0oC, są nietoksyczne dla środowiska naturalnego i nieszkodliwe dla wód pitnych. Charakteryzują się odpornością na działanie promieni ultrafioletowych. Posiadają również efektywne właściwości filtracyjne, czyli doskonałą i niezmienną przepuszczalność wody oraz zdolność zatrzymywania cząstek gruntu. 

ZASTOSOWANIA

Geotkaniny są stosowane przy budowie: autostrad i dróg szybkiego ruchu, dróg miejskich i wiejskich, dróg tymczasowych, podtorzy linii kolejowych i tramwajowych, nasypów, pasów startowych, placów składowych, parkingów i boisk sportowych. Ponadto są wykorzystywane do ochrony skarp, zbrojenia korpusów zapór ziemnych czy ziemnych murów oporowych. Używa się ich też do ochrony systemów drenarskich. Geotkaniny spełniają funkcje: separacyjną, wzmacniającą, filtracyjną i  ochronną. Funkcja separacyjna polega na tworzeniu przez geotkaniny bariery pomiędzy poszczególnymi warstwami gruntu. W szczególności między warstwą nasypową, a podłożem. W wyniku zastosowania geotkaniny zapobiega się mieszaniu drogiego materiału nasypowego z podłożem, zapewniając jednocześnie utrzymanie nośności.

Ze względu na zdolność przenoszenia dużych sił rozciągających przy bardzo małym wydłużeniu, geotkanina jest stosowana najczęściej jako materiał wzmacniający. W wyniku zastosowania geotkanin następuje poprawa rozkładu naprężeń, redukcja osiadań oraz brak koleinowania.

ZALETY

Zastosowanie geotkanin TERRALYS w budownictwie ziemnym przynosi następujące korzyści:

 • polepszenie rozkładu naprężeń
 • równomierne osiadanie
 • optymalne zagęszczenie
 • wydłużenie okresu eksploatacji
 • wzrost nośności podłoża
 • zachowanie nośności w czasie
 • efektywne wykorzystanie nasypu
 • zmniejszenie ilości prac konserwacyjnych
 • powstrzymanie wypłukiwania cząstek gruntu
 • niezmienne w czasie właściwości filtracyjne
 • możliwość powtórnego wykorzystania nasypu   gruntu nasypowego
 • łatwy i tani transport
 • zmniejszenie kosztów realizacji