Wróć do listy produktów

Geowłókniny

Ogólna charakterystyka produktu

geoINDEX to geowłókniny produkowane z włókien polipropylenowych i poliestrowych, zaliczanych do grupy najtrwalszych polimerów nieszkodliwych dla człowieka i środowiska naturalnego. Powstają w wyniku mechanicznego połączenia włókien w procesie igłowania igłą metalową.

Geowłókniny geoINDEX występują w kilku odmianach:

geoINDEX PP - geowłóknina polipropylenowa produkowana na bazie włókien ciętych metodą igłowania mechanicznego.

geoINDEX HTS - geowłóknina produkowana na bazie wysokiej jakości polipropylenowych włókien ciętych metodą igłowania mechanicznego z zastosowaniem technologii odpowiedzialnej za uzyskanie odpowiedniej orientacji włókien w procesie produkcyjnym, dzięki któremu polepszeniu ulegają parametry mechaniczne produktu.

geoINDEX PES - geowłóknina poliestrowa produkowana na bazie włókien ciętych metodą igłowania mechanicznego.

Geowłókniny geoINDEX mogą być także produkowane przy użyciu specjalnie stabilizowanych włókien,  dzięki czemu uzyskuje się podwyższoną odporność chemiczną, bakteriologiczną i na promieniowanie UV. Włóknina taka jest bardziej odporna na procesy starzenia.

ZASTOSOWANIA

Geowłókniny geoINDEX ze względu na posiadane parametry mechaniczne i hydrauliczne przeznaczone są do stosowania w budowlach ziemnych, pełniąc następujące funkcje: ochronne, separacyjne, filtrujące, wzmacniające i drenujące. Stosowane są także w budownictwie ogólnym. 

Zakres stosowania geowłóknin geoINDEX obejmuje: budownictwo komunikacyjne:  drogi kołowe i kolejowe w tym  tymczasowe i dojazdowe, składowiska odpadów, wzmacnianie i budowa: nasypów, wałów przeciwpowodziowych,  brzegów rzek i zbiorników wodnych, parkingi, place manewrowe, ochronę systemów drenarskich  i melioracyjnych, budownictwo ogólne, dachy użytkowe,  ochronę drenaży i izolacji.

ZALETY

Korzyści jakie daje stosowanie geowłóknin geoINDEX to: wydłużenie trwałości konstrukcji,  systemów drenarskich i melioracyjnych, uproszczenie technologii budowy, zabezpieczenie przed mieszaniem się warstw konstrukcyjnych z sąsiadującą  warstwą podłoża, zmniejszenie ilości prac ziemnych  (wykopy, przemieszczanie gruntów), zwiększenie stabilności budowanych  konstrukcji ziemnych, skrócenie czasu realizacji inwestycji, obniżenie kosztów realizacji inwestycji