Wróć do listy produktów

Maty Przeciwerozyjne

Ogólna charakterystyka produktu

Mata przeciwerozyjna   jest przestrzenną matą  zapobiegającą niszczeniu powierzchni nasypów  i skarp  wykonaną z polimerów takich jak polipropylen (PP), polietylen wyskiej gęstości (PEHD) lub z poliestru (PES).

Przestrzenna konstrukcja mat przeciwerozyjnych  zapobiega przemieszczaniu się wcześniej nawiezionej gleby , co ułatwia zakorzenienie i wegetacje np. dla trawy.   

TYPOWE ZASTOSOWANIA mat przeciwerozyjnych to: 

 • ochrona  skarp I nasypów przed erozją
 • drogi
 • nasypy kolejowe 
 • urbanizacja
 • ogrody
 • rekultywacja składowisk odpadów
 • pobocza i rowy drogwe
 • wały przeciwpowodziowe
 • zabezpieczenie rzeki i kanałów

Instalacja mat przeciwerozyjnych  jest łatwa i szybka. Poniżej przedstawiono ogólne etapy instalacji produktu:

Przykładowy proces instalacji maty przeciwerozyjnej:

 1. Należy wyprofilować  skarpy uzyskując odpowiedni kąt nachylenia. Przygotowana powierzchnia powinna być równa i zagęszczona.
 2. Przed montażem maty przeciwerozyjnej należy przygotować dwa rowki kotwiące, jeden na górze, drugi u podstawy skarpy o wymiarach : głębokość min. 20 cm, szerokość 30 cm.
 3. Matę przeciwerozyjną  należy zakotwić  w górnym rowie przy pomocy klamer  w odstępach co jeden metr.
 4. Rozwinąć matę przeciwerozyjną  zgodnie z nachyleniem, upewniając się , że mata przylega całą powierzchnią do podłoża. Matę układać na zakład o szerokości min. 20 cm (dotyczy zakładów poprzecznych i podłużnych).
 5.  Matę przeciwerozyjną należy zamocować przy pomocy stalowych klamer ( typu „J”  lub typu „U”):  
 6. Na ułożonej macie wykonać warstwę okrywającą o grubości zalecanej przez producenta  
 7. Przeprowadzić hydrosiew wybranymi wcześniej nasionami.