Wróć do listy produktów

Maty Bentonitowe

Ogólna charakterystyka produktu

ActiMat jest igłowaną, geosyntetyczną wykładziną iłową, składającą się z dwóch geotekstyliów: włókniny i tkaniny, pomiędzy którymi umieszczona jest warstwa bentonitu sodowego.

ActiMat wykorzystuje unikalną technologię, dzięki której przesypywanie dłuższych boków arkuszy nie jest wymagane.

Zastosowanie

 • zbiorniki wodne, zapory, wały przeciwpowodziowe
 • składowiska odpadów ciekłych
 • infrastruktura transportu torowiska
 • budowa kanałów
 • składowiska i stacje przeładunkowe odpadów stałych

Zalety

 • samouszczelnianie
 • ograniczony zakres prac przygotowawczych
 • łatwa i szybka instalacja
 • trwałość nieograniczona w czasie
 • instalacja na wilgotnym podłożu
 • instalacji w różnych warunkach atmosferycznych

Instalacja

 • układać na wyrównanym i zagęszczonym gruncie
 • materiał układać na zakład
 • można układać na zamarzniętej lub wilgotnej powierzchni
 • nie instalować w stojącej wodzie

Pakowanie

Materiał dostępny w rolkach o wymiarach 5 x 40 m, nawinięty na rurę o średnicy wewnętrznej 100mm, zabezpieczony rękawem foliowym. Istnieje możliwość dostawy rolek o innych wymiarach.

Przechowywanie

Materiał, o ile znajduje się w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, może być składowany bez przykrycia.

Zalecenia BHP

Nie wymagane są szczególne środki ostrożności, poza standardowymi wymaganiami na placu budowy.