Wróć do listy produktów

Maty Drenażowe

Ogólna charakterystyka produktu

Mata drenażowo-ochronna - jest przestrzenną matą, która charakteryzuje się przestrzenną strukturą. Posiada ona zwartą, gęstą, strukturę rdzenia uzyskaną ze splątania włókien polipropylenowych lub monolitycznej siatki polimerowej odpornej na zagniatanie. Mata w zależności od rodzaju pokryta jest z jednej, bądź z dwóch stron geowłókniną polipropylenową.  Taka budowa maty pozwala na filtrowanie i odprowadzanie wody. 

ZASTOSOWANIA

  • Jako warstwa drenażowa przy realizacji budynków, murów oporowych, tuneli, przyczółków mostowych, składowisk odpadów, boisk sportowych, dachów zielonych
  • Ochrona izolacji przeciwwodnych

ZALETY

  • Duża wydajność hydrauliczna
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • Duża trwałość
  • Dobre właściwości filtracyjne
  • Gazoprzepuszczalność
  • Łatwa instalacja, nie wymagająca specjalistycznego sprzętu
  • Wysoka elastyczność, pozwalająca na dopasowanie się do kształtu podłoża

INSTALACJA W przypadku stosowania w budownictwie ziemnym rolki rozwija się i układa na zagęszczonym równym podłożu. Mata układana jest na zakład (min. 20 cm). Przy układaniu na nachylonych powierzchniach górną krawędź należy zakotwić w rowie kotwiącym lub przy użyciu kotew. Mata powinna być też zakotwiona na całej powierzchni, przy czym gęstość elementów kotwiących powinna wynosić 1 szt. na 1m2 powierzchni. Rura drenażowa powinna być umieszczona przy dolnej krawędzi maty tak, aby odprowadzała wodę przewodzoną przez matę. Na macie wykonuje się obsypkę żwirową. Mata obustronnie pokryta geowłókniną może być stosowana jako drenaż pionowy.  Mata drenażowa stosowana jest także jako warstwa drenująca w budownictwie ogólnym  i inżynieryjnym. Wykorzystywana jest jako warstwa drenująca ścian fundamentowych, przyczółków mostowych  czy murów oporowych. W tego typu sytuacjach mata jest rozwijana  i układana na elemencie konstrukcji po wykonaniu izolacji przeciwwodnej. Górna krawędź powinna być zamontowana listwą. Przy dolnej krawędzi maty drenażowej umieszcza się rurę drenażową. Obsypanie całości przy użyciu żwiru lub gruboziarnistego piasku znacznie wydłuża żywotność rozwiązania.